13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl

Lista pracowników administracji i obsługi   
Zespołu Szkół nr 2w Nidzicy

Pracownicy administracji

 1. Janina Brzozowska
 2. Iwona Kamińska
 3. Anna Pyracka

Pracownicy obsługi

 1. Borzuta Tadeusz
 2. Ciecierska Bożena
 3. Doroziński Jerzy
 4. Fahl Jan
 5. Mendoń Marzena
 6. Nachtygal Elżbieta
 7. Pel Mirosława
 8. Pięta Elżbieta
 9. Prońko Jadwiga
 10. Romanik Janusz
 11. Rutkowski Krzysztof
 12. Szkudlarek Danuta
 13. ¦piewak Barbara
 14. Wa¶kiewicz Teresa
 15. Burakowska Katarzyna
 16. Rupińska Milena
 17. Borkowska Joanna
 18. Kunicka Monika