13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

CO OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM?
Technologia Informacyjno - Komunikacyjna
Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy przypomina, że trwają zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki oraz Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki. W naszej placówce uczniowie znajdą wiele zajęć dodatkowych, podczas których mogą rozwijać swoje zainteresowania i spełniać marzenia. Jednym z naszych priorytetów jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom i nauczycielom do rozwijania kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dzięki wsparciu organu prowadzącego posiadamy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt.
W bibliotece szkolnej mieści się centrum multimedialne, z którego uczniowie mogą korzystać w przerwach pomiędzy zajęciami oraz przed i po zajęciach.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się kąciki komputerowe dla uczniów.

Posiadamy nowoczesną pracownię logopedyczną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do terapii metodą Tomatisa.

Dwie pracownie komputerowe,  z których jedna jest wyposażona w 24 stacjonarne komputery, a druga w 14 komputerów przenośnych.

W szkole znajduje się pracownia diagnozy indywidualnej wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Posiadamy nowoczesną pracownię języków obcych.
Prowadzimy zajęcia otwarte prezentujące wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych, w których uczestniczą nauczyciele, rodzice oraz władze samorządowe.
Nasza placówka uczestniczy chętnie w innowacyjnych projektach o zasięgu ogólnopolskim. Przykładem może być udział w programach pilotażowych E-lementarz. W okresie minionych wakacji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w zajęciach podczas których uczyli się pracy 
z zastosowaniem komputerów przenośnych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej poznawali sposoby wykorzystania nowoczesnego sprzętu komputerowego do nauki języka angielskiego.
Techniki komputerowe wykorzystywane są również podczas zajęć pozalekcyjnych:
program Comenius, jednym z zadań projektu P.I.C.A.S.O. 2010-2012 realizowanego w ramach tego programu jest utrzymywanie kontaktu z krajami partnerskimi. Oprócz wymiany prac dzieci wysyłanych tradycyjną pocztą, korzystamy z Internetu. Tą drogą wysyłamy maile i prezentacje przedstawiające kolejne etapy  pracy dzieci nad realizacją wytyczonych tematów. Jednakże najatrakcyjniejszą formą kontaktów są video-konferencje, które pozwalają dzieciom na bezpośrednią komunikację, prezentację wierszy i piosenek. Ze względu na młody wiek i skromne możliwości komunikacyjne, dzieci nie mogą wyjeżdżać do krajów partnerskich na wymianę. Dlatego też jest to jedyna forma bezpośredniego spotkania i konwersacji, która spotkała się wśród dzieci z dużym zainteresowaniem.
Zajęcia organizowane w ramach Akademii Uczniowskiej z fizyki, matematyki, biologii. Uczniowie wykonując zadania związane z Eksperymentowaniem i wzajemnym nauczaniem wyszukają informacje w Internecie.  Tworzą prezentacje, wykorzystują programy multimedialne, symulacje komputerowe, programy do analizy wyników doświadczeń. Realizując projekty edukacyjne efekt swoich działań przedstawiają również na tablicy interaktywnej.  
       W ramach innowacji pedagogicznej „Uwaga! Sposób na sukces”  zajęcia logarytmiczne prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego. Ich celem jest stymulowanie, aktywizowanie, usprawnianie uwagi słuchowej, której prawidłowe funkcjonowanie wpływa pozytywnie na proces nauki.