13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl
 

Z KART HISTORII SZKOŁY

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Płyną lata jak woda, bo tak chyba być musi…
(prezentowany materiał pochodzi z monografii autorstwa pani Ireny Żulczyk, prezentującej historię Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy w latach 1961 - 2011).

Odcinek 1. I tak to się zaczęło…

Odcinek 2. Pracownicy naszej szkoły.

Odcinek 3. Aktualna kadra szkoły.

Odcinek 4. Nasi podopieczni.

Odcinek 1.  I tak to się zaczęło…

      Szybkimi krokami nadchodzi 50-ta rocznica powstania Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy.
   Co dwa tygodnie przedstawiać będziemy Państwu kolejne odcinki, które – taką mamy nadzieję – przybliżą Państwu dzieje szkoły; pozwolą poznać klimat naszej codziennej pracy i jej warunki,  a także uczniów i pracowników.

      14-go września 1961 roku progi - jedynej w Nidzicy - Szkoły Pomnika Tysiąclecia przekroczyli pierwsi jej uczniowie.  Zebranych gości przywitał pierwszy kierownik szkoły, pan Ryszard Kaszewski.
        Już od początku mieliśmy patrona (zatwierdzonego dnia 09.09. 1961. –pismem KO 
w Olsztynie na podstawie rozporządzenia o nadawaniu imion placówkom oświatowym), którym został Michał Kajka  (1858 – 1940) - poeta, działacz regionalny, bojownik o polskość, obrońca mowy polskiej i ludu mazurskiego. Urodzony na Mazurach (Skomack, k. Ełku) nigdy ich nie porzucił. Po latach, wraz z rodziną osiadł na stałe w Ogródku k. Ełku. Ukochał tę Krainę Tysiąca Jezior. Pozostał jej wiernym i pięknu tej ziemi poświęcił wiersze, które w dorobku poety stanowią odrębny dział jego twórczości.  Michał Kajka zawsze przyznawał się publicznie do polskości i angażował w działalność na rzecz Ojczyzny. Był gorliwym obrońcą języka polskiego, miłośnikiem ziemi mazurskiej i orędownikiem polskości.

Mieliśmy też hymn szkoły:  Pieśń pokoju (tekst – Zofia Mroczkowska)

Młodzieży polska wolna,
wołaj na cały świat,
że jesteś dziś szczęśliwa,
że bliźni, to twój brat.

Ref. Połączmy więc swe dłonie wraz,
w uścisku mając świat.
Pod hasłem: dziś i jutro też
pokój i praca mas.

Dosyć już krwi i wojen,
dosyć niedoli i łez.
Już minął czas przemocy,
już nadszedł wrogom kres.

Ref. Połączmy więc swe dłonie wraz,
w uścisku mając świat.
Pod hasłem: dziś i jutro też
pokój i praca mas.

        W budynku szkolnym mieściło się wówczas dwanaście klasopracowni, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet pierwszej pomocy, w którym dbała o dzieci pani pielęgniarka.
Do szkoły uczęszczało 572 uczniów, którzy tworzyli łącznie siedemnaście oddziałów.  A wiedzę pomagali im zdobywać  i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem podani poniżej Nauczyciele.

Pierwsze Grono Pedagogiczne naszej szkoły – 14.09.1961r.

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1 Bierkowska (Jedlińska) Czesława n-nie początkowe, biologia
2 Chudzik Władysław biblioteka, matematyka
zastępca kierownika
3 Dąbrowski Longin język rosyjski
4 Droździewicz Maria matematyka, geografia
5 Juszkiewicz Barbara większość przedmiotów
6 Kaszewski Ryszard kierownik szkoły
7 Kuczer Maria biologia
8 Niegowska Krystyna język polski
9 Niesiobędzka Maria nauczanie początkowe
10 Niewęgłowski Zbigniew wychowanie fizyczne
11 Ojrzyńska Anna historia
12 Ojrzyński Witold fizyka, matematyka
13 Olszewski Henryk język polski, biblioteka
14 Orłowski Leonard matematyka, technika
15 Polkowska Joanna nauczanie początkowe
16 Roztropowicz Janina plastyka
17 Sienicki Edward matematyka
18 Szombara Teofila nauczanie początkowe
19 Wojtalik Ksawera nauczanie początkowe

Odcinek ten zakończymy poniższą prezentacją:
Oto chronologiczny wykaz kierowników i dyrektorów szkoły oraz ich zastępców:

Kierownicy, Dyrektorzy Wicedyrektorzy
Imię i nazwisko Lata piastowania stanowiska Imię i nazwisko Lata pełnienia funkcji
Ryszard Kaszewski 1961 – 1967
6 lat
Władysław Chudzik 1961 - 1967 6 lat
Longin Dąbrowski 1967 – 1969
2 lata
Krzysztof Dąbrowski 1967 - 1969 Łącznie:
19 lat
Mirosław Witkowski 1969 – 1986
17 lat
Krzysztof Dąbrowski
Wanda Sobolewska
Krzysztof Dąbrowski
1969 – 1978
1978 – 1979
1979 - 1986
1 rok
Wiktor Wojciechowski 1986 – 1998
12 lat
Halina Gąska 1986 – 1997 11 lat
Tadeusz Danielczyk 1997 - 1998 1 rok
Tadeusz Danielczyk 1998 – 2009
11 lat
Izabela Parecka
Grażyna Rzodkiewicz
1998 – 2001
1999 – 2001
3 lata 2 lata
Dorota Dorozińska
Lidia Trabczys
2001 – 2009
2001 - 2009
8 lat nadal
Dorota Dorozińska 2010 Lidia Trabczys
Marek Nachtygal
2001
2010
 

powrót

Odcinek 2. Pracownicy naszej szkoły.

     W pierwszym odcinku naszych wspomnień nie zaprezentowaliśmy Państwu logo Dwójki.
  W roku szkolnym 2003/04 ogłoszony został wśród uczniów konkurs plastyczny na symbol charakteryzujący szkołę. Zwycięzcą został Sebastian Jelonek, wówczas uczeń klasy VI c.
     Oto nasze logo, które w interesujący sposób podkreśla integralność dzieci uczących się w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy. Pięćdziesiąt lat w życiu szkoły to szmat czasu.  Posiada ona już swoją  tradycję, dorobiła się sukcesów, wypracowała własny, niepowtarzalny klimat. Miała czas, by zapracować na opinię o sobie.  A to ostatnie jest nierozerwalnie związane z ludźmi, którzy  w niej pracują.
     Zaprezentujemy Państwu kilka zestawień. Najdłuższy wykaz to nauczyciele, którzy pracowali w Dwójce w minionym półwieczu. Podany w tabeli staż pracy dotyczy tylko naszej szkoły. Kolejne listy zaprezentują byłych pracowników obsługi i administracji. Aktualna kadra szkoły – to ludzie, którzy budują jej dzień codzienny dziś. Zaprezentujemy ją naszym Czytelnikom już w następnym odcinku.

Alfabetyczny wykaz wszystkich nauczycieli uczących w naszej szkole w minionym półwieczu[1]

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przeciąg zatrudnienia Lata pracy  w „Dwójce” Główny przedmiot
1.        Adamska Bogumiła 2003 – 2005 2 świetlica
2.        Bambot Ewa 1984 – 1986 2 oddział przedszkolny
3.        Bandurska Barbara 2008 – 2010 2 język polski
4.        Bandurska Iwona 1987 – 1990 3 oddział przedszkolny
5.        Baranowski Grzegorz 1996 – 1998 2 muzyka
6.        Barejko Teresa 1962 – 1991 29 n-nie początkowe
7.        Bartczak Piotr 2001 – 2004 3 wych. fizyczne
8.        Bartosiak Szymon 1990 – 1999 9 historia
9.        Bierkowska Czesława 1961 – 1976 14 n-nie pocz., biologia
10.     Bojanowska Barbara 1985/86 1 świetlica
11.     Bojarski Włodzimierz 1991/92 1 fizyka, matematyka
12.     Brzozowska Danuta 1993 2 tygodnie biblioteka
13.     Busz Wanda 1973 – 1979 6 świetlica
14.     Bylicka Irena 1968/69 1 matematyka
15.     Chudzik Władysław 1961 – 1967 6 biblioteka, matematyka
16.     Czechowska Ewa 2009/10 1 matematyka
17.     Danielczyk Ewa 1999 – 2001 2 język rosyjski
18.     Danielczyk Tadeusz 1983 – 2009 26 historia
19.     Dasiewicz Ewa 1979/80 1 historia
20.     Dąbrowska Janina 1966 – 1986 20   j. polski,  biblioteka
21.     Dąbrowska Lidia 1986 – 1997 11 wych.  przedszkolne
22.     Dąbrowski Krzysztof 1967 – 1990 23 wych. techniczne
23.     Dąbrowski Longin 1961/62, 1967– 1969 3 język rosyjski
24.     Długokęcka Alicja 1992/93 1 biblioteka, biologia
25.     Dolińska Melania 1990/91 1 religia
26.     Droździewicz Maria 1961 – 1966 5 matematyka, geografia
27.     Dulska Anna 2003 – 2004 2 geografia
28.     Gajewska Helena 1983/84 1 muzyka
29.     Gałka Teresa 1977 – 1999 22 chemia, biologia, n-nie
30.     Gąska Halina 1968 – 1997 29 wych. fizyczne
31.     Głogowska Agnieszka 2005/06 1 język polski
32.     Głogowska Mirosława 1982 – 1995 13 język rosyjski
33.     Gnidzińska Janina 1969 – 1996 27 j. rosyjski, j. polski
34.     Godlewska Anna 1988 – 1990 2 muzyka
35.     Godlewski Zdzisław 1966 – 1979 13 technika, wych. fiz.
36.     Gołębiecka Irena 1982 – 1999 17 biblioteka, plastyka
37.     Gorzka Jadwiga 1980 – 2002 22 n-nie początkowe
38.     Gotowecka Beata 1999 – 2001 2 świetlica
39.     Grabowska Joanna 1992 ½ roku biblioteka
40.     Grala Lilia 1987 – 2008 21 język polski
41.     Grażul Andrzej 1992 – 2002 3 rytmika
42.     Grochal Ewa 1979 – 2000 21 matematyka
43.     Hinburg Agnieszka 2007/08 1 eduk.  wczesnoszkolna
44.     Jankowski Jacek 2004 – 2006 2 wych. fizyczne
45.     Jaroszewska Iwona 2006/07 ½ roku eduk.  wczesnoszkolna
46.     Juszkiewicz Barbara 1961 – 1964 3 większość przedmiotów
47.     Kalinowska Agnieszka 1996/97 1 religia
48.     Kamińska Alina 2001/02 1 geografia
49.     Kamiński Roman 1984 - 87, 1989 - 96 10 muzyka
50.     Karasińska Krystyna 2006/07 1 klasa integracyjna
51.     Karolak Ewelina 2000/01 1 język francuski
52.     Kaszewski Ryszard 1961 – 1969 8 język polski
53.     Kawecka Agata 2001 – 2004 3 język francuski
54.     Kaźmierczak Alina 1982/83 2 m-ce matematyka
55.     Kodorska Joanna 2007/08 1 matematyka
56.     Kołakowska Hanna 1973/74 4 m-ce świetlica
57.     Kołakowska Katarzyna 1991 – 2004 13 technika
58.     Kołakowski Zdzisław 1985 – 1989 4 wych. fizyczne
59.     Kołodziej Zofia 1963 – 1968 5 matematyka
60.     Kołpak Jolanta 1984/85 1 n-nie początkowe
61.     Koniecko Krzysztof 1987 – 1992 5 fizyka, chemia
62.     Kornieluk Jadwiga 1976 – 1988 12 matematyka
63.     Kościjańczuk Teresa 2002/03 1 pedagogika specjalna
64.     Kowalik Paweł 2002/03 1 język niemiecki
65.     Kowalska Magdalena 2003 - 2004 2 historia
66.     Kowalska Mariola 1988 – 1989 2 oddział przedszkolny
67.     Kozłowski Bartosz 2005/06 3 m-ce język niemiecki
68.     Kraft Ludwika 1966/67 1 język polski
69.     Krakowiak Honorata 1963 – 1997 34 n-nie pocz., chemia
70.     Krakowiak Jerzy 1965 – 1968 3 wych. fizyczne
71.     Kuczer Maria 1962 – 1969 7 biologia
72.     Kuklińska Krystyna 1968 – 1979 11 świetlica
73.     Kukliński Andrzej 1972 – 1974 2 muzyka, plastyka
74.     Kunicka Ewa 1983 – 1994 11 biblioteka
75.     Kuzniecow Waleria 1995/96 1 język angielski
76.     Lachowicz Witold 1983/84 1 przysp. obronne
77.     Lubowiecka Zofia 1985/86 1 n-nie początkowe
78.     Łada Alicja 1967/68 1 świetlica
79.     Ładno Barbara 1991 – 1994 3 język angielski
80.     Łodziewska Jadwiga 2003 – 2007 4 świetlica
81.     Maculewicz Jacek 1996 – 1998 2 język niemiecki
82.     Majewska Anna 1965 – 1995 30 n-nie początkowe
83.     Malta Krzysztof 1996/97 1 język angielski
84.     Małek Radosław 2001/02 2 m-ce wych. fizyczne
85.     Manikało Małgorzata 1991 – 1997 6 religia
86.     Margol Krzysztof 1982 – 1986 4 n-nie początkowe
87.     Ks. Migacz Kazimierz 1990 – 1992 2 religia
88.     Miler Izabela 1989/90 1 muzyka
89.     Milewska Ewa 1981 – 1984 3 n-nie początkowe
90.     Miller Tadeusz 1970/71, 2001/02 1 muzyka
91.     Młyńska Halina 1988/89 1  wych. fizyczne, biologia
92.     Morawska Brygida 1984/85 1 n-nie początkowe
93.     Mroczkowska Zofia 1972 – 1997 25 język polski
94.     Ks. Musiał Wiesław 1994 - 1997 3 religia
95.     Nasiadka Jolanta 1982 – 1987 5 matematyka
96.     Nazaruk Lidia 1999/00 1 język francuski
97.     Niegowska Krystyna 1961 – 1986 25 język polski
98.     Niegowski Ryszard 1963 – 1966 3 wych. fizyczne
99.     Niesiobęcka Maria 1961 – 1963 2 n-nie początkowe

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przeciąg zatrudnienia Lata pracy  w „Dwójce” Główny przedmiot
100.                     Niewęgłowski Zbigniew 1961 – 1963 2 wych. fizyczne
101.                     Nosarzewska Halina 1972 – 1974 2 język polski
102.                     Nowakowska Barbara 1972 – 1980 8 język polski
103.                     Nowicka Magdalena 2007/08 1 język niemiecki
104.                     Nowosielski Władysław 2000 – 2010 10 technika, przyroda
105.                     Ojrzyńska Anna 1961 – 1977 16 historia
106.                     Ojrzyńska Bernadeta 1982 – 1984 2 odz. przedszkolny
107.                     Ojrzyński Witold 1961 – 1966 5 fizyka, matematyka
108.                     Olszewski Henryk 1961 – 1971 10 język polski, biblioteka
109.                     Orłowski Leonard 1961 – 1964 3 matematyka, technika
110.                     Orszulak Alina 1999 – 2010 11 eduk. wczesnoszkolna
111.                     Orszulak Ryszard 2004 – 2006 2 muzyka
112.                     Ostrowska Janina 1984 – 2005 21 n-nie początkowe
113.                     Pasik Jadwiga 2000/01 1 geografia
114.                     Pedina Ewa 1997 – 2002 5 n-nie początkowe
115.                     Pelczarska Maria 1970 – 1972 2 biologia
116.                     Piechowiak Barbara 1985 – 1987 2 język polski
117.                     Pieniak Alina 1977 – 1991 14 n-nie początk. , fizyka
118.                     Pietruszkiewicz Urszula 1987 – 1995 8 pedagog
119.                     Pigoń Krystyna 1968 – 1997 29 geografia, n-nie pocz.
120.                     Pińczewska Marzena 1992/93 1 biblioteka
121.                     Piwowarczyk Daria 2006/07 1 świetlica
122.                     Polkowska Joanna 1961 – 1986 25 n-nie początkowe
123.                     Popielska Ewa 1985 – 2005 20 biblioteka, technika
124.                     Protokowicz Alicja 1986 – 1991 5 chemia
125.                     Radecka Halina 1966/67 1 muzyka
126.                     Radziszewska Krystyna 1973/74 1 fizyka
127.                     Rajkowska Urszula 1991 – 1993 2 chemia
128.                     Roczan Mirosława 1985/86 1 język polski
129.                     Romański Mirosław 2001/02 1 geografia
130.                     Roztropowicz Janina 1961 – 1969 8 plastyka
131.                     Rybacki Paweł 2008/09 1 język angielski
132.                     Rzodkiewicz Grażyna 1988 – 2003 15 matematyka
133.                     Serowik Teresa 1986 – 1993 7 n-nie początkowe
134.                     Sienicki Edward 1961 – 1967 6 matematyka
135.                     Sitarz Mieczysław 1975 – 1981 6 muzyka
136.                     Składanek Jadwiga 1967 – 1991 24 matematyka
137.                     Skolimowska Anna 1985/86 1 biologia
138.                     Skwarski Jacek 1986 – 1994 8 wych. fizyczne, PO
139.                     Sławińska Grażyna 1981 – 1985 4 biologia, chemia
140.                     Słomkowska Katarzyna 2001 – 2004 3 język polski
141.                     Sobolewska Wanda 1963 – 1979 16 język rosyjski
142.                     Sobotka Anna 1995/96 1 n-nie początkowe
143.                     Stachurska Bogusława 1983 – 1997 14 n-nie początkowe
144.                     Standara Adam 1968 – 1986 18 geografia
145.                     Suberlak Urszula 1984/85 1 oddz. przedszkolny
146.                     Szombara Teofila 1961 – 1963 2 n-nie początkowe
147.                     Szombara Stanisław 1961 – 1963 2 język rosyjski
148.                     Sztramska Janina 1984 – 1986 2 chemia, biologia
149.                     Szymańska Joanna 2001 – 2005 4 język angielski
150.                     Tadaj Krystyna 1964 – 1967 3 technika
151.                     Ks. Tkacz Stanisław 1990/91 1 religia
152.                     Torym Marianna 1974-77, 1981 - 1999 21 plastyka, świetlica
153.                     Towcik Maria 1990/91 4 m-ce chemia
154.                     Truchnowicz Ewa 1995/96 1 chemia
155.                     Tucholska Joanna 1987 – 1991 4 oddz.  przedszkolny
156.                     Vaaks Svietłana 2002/03 1 muzyka
157.                     Walerowicz Weronika 2008/09 1 m-c n-nie początkowe
158.                     Ważna Anastazja 1969 – 1979 10 matematyka
159.                     Ważny Tadeusz 1966 – 1979 13 fizyka, chemia
160.                     Wilińska Małgorzata 2002/03 4 m-ce n-nie początkowe
161.                     Witkowska Jolanta 1980 – 1989 9 technika
162.                     Witkowski Janusz 2006/07 1 świetlica
163.                     Witkowski Mirosław 1969 – 1986 17 historia
164.                     Wojciechowska Helena 1966 – 2000 34 technika, plastyka
165.                     Wojciechowski Wiktor 1968 – 1998 30 wych. fizyczne
166.                     Wojtalik Ksawera 1961 – 1974 13 n-nie początkowe
167.                     Wójcik Mariola 2008/09 ½ roku język polski
168.                     Zagóra Renata 2005/06 1 plastyka
169.                     Zawieska Agnieszka 1999/00 1 świetlica
170.                     Zembrzuska Małgorzata 1984 – 1989 5 świetlica
171.                     Ziemnicka Zofia 1968 – 1972 4 matematyka, biologia
172.                     Żeszko Jan 2000/01 1 język rosyjski
173.                     Żujewska Beata 2006/07 1 język polski
174. Żulczyk Irena 2002 – 2009 7 j. niemiecki, j. polski

Wykaz byłych pracowników administracji 1961 - 2011

Lp.

Nazwisko i imię

Okres zatrudnienia

Ilość przepracowanych w tej szkole lat

1 Białkowska Agnieszka 2005 2 m-ce
2 Biernat Elżbieta 1975 – 1977 2
3 Błońska Marzena 1961 – 1962 1
4 Borzuta Julita 2006 5 m-cy
5 Dęby Agnieszka 2006 5 m-cy
6 Kowalska Agnieszka 1998 – 1999 1
7 Krzywda Monika 2005 – 2007 2
8 Łogińska Elżbieta 1984 – 2003 19
9 Malinowska Małgorzata 2009 9 m-cy
10 Mańkowska Grażyna 2009 2
11 Mergel Emilia 2005/06 ½ roku
12 Nasiadka Małgorzata 2007 ½ roku
13 Nawrocka Aleksandra 2004/05 ½ roku
14 Olszewska Anna 1963 – 1975 12
15 Ostrowska Janina 1979 – 1984 5
16 Samsel Mirosława 1977 – 1979 2
17 Szpejna Małgorzata 2005 ½ roku
18 Tańska – Daliga Izabela 2009 9 m-cy
19 Tchórzewska Izabela 2008 9 m-cy
20 Tchórzewska Kamila 2008 9 m-cy
21 Włodarczyk Paweł 2003 – 2008 5

Alfabetyczny wykaz byłych pracowników obsługi minionych pięciu dekad.

Lp. Nazwisko i imię Okres zatrudnienia Ilość
lat
1 Abramczyk Dorota 2008/09 1
2 Andrysiak Halina 1972 - 1992 20
3 Arcyz Kamil Paweł 2006/06 ½ roku
4 Balcerzak Marian 1978/79 1
5 Banach Teresa 1974/75 1
6 Bielan Bogusława 1995/96 ½ roku
7 Bronowicka Mariola 2010 ½ roku
8 Budkiewicz Dorota 1997 – 1999 2
9 Cwajda Stanisław 2004 – 2008 3
10 Danelczyk Bogumiła 1975 – 1977 2
11 Długokęcka Halina 1977 – 1985 8
12 Długokęcki Wiesław 1978 2 m-ce
13 Dudek Teresa 1982 /83 4 m-ce
14 Dudyk Barbara 1974/75 ½ roku
15 Dudyk Jan 1974/75 7 m-cy
16 Dzierzbicki Mirosław 1973 1 m-c
17 Emke Gerhard 1979 1 m-c
18 Gadecka Janina 1994 – 1997 3
19 Gadecki Henryk 1992 – 2003 11
20 Gajewska Rozalia 1965 – 1975 10
21 Gmitrzuk Zdzisław 1978 2 m-ce
22 Góralska Irena 1976/77 1
23 Gręda Elżbieta 1988 1 m-c
24 Grzebska Magdalena 1980 – 1982 2
25 Han Krystyna 1969 – 1971 2
26 Jabłonowska Barbara 1971 – 1975 4
27 Jackiewicz Stanisława 1987/88 1
28 Jastrzębowska Marianna 1977 1 m-c
29 Jedlińska Jolanta 1980 3 m-ce
30 Jończak Anna 1988 – 1991 3
31 Jończak Joanna 1988 – 1990 2
32 Jóźwik Jan 1984 – 1989 5
33 Kajczyński Ryszard 1981 – 1983 2
34 Kalbarczyk Zenobia 1977 – 1985 8
35 Kalinowska Irena 1961 – 1972 11
36 Kamińska Danuta 1978 3 m-ce
37 Komoszyńska Teresa 1974 – 1977 3
38 Kosarzycka Julia 1972/73 1
39 Krajewski Kazimierz 1998/99 ½ roku
40 Krajewski Kamil 1998/99 1
41 Krasińska Krystyna 1975 1 m-c
42 Krasowska Antonina 1973 – 1980 7
43 Krupa Jadwiga 1973 – 1976 3
44 Krupiński Józef 1975/76 5 m-cy
45 Krupiński Tadeusz 1975/76 5 m-cy
46 Krzysztofiak Lilla 2005 3 m-ce
47 Kuduk Gabriela 1990 – 1993 2
48 Kunińska Danuta 1978 – 1984 6
49 Kurczyńska Bożena 1986 – 1996 10
50 Lewandowska Jadwiga 1975/76 3 m-ce
51 Łęgowski Józef 1989 – 2000 11
52 Łochnicki Andrzej 2005/06 1
53 Łubińska Jadwiga 1980 – 1984 4
54 Majewski Ryszard 1975/76 3 m-ce
55 Majkowska Jadwiga 1976/77 7 m-cy
56 Majkowski Mieczysław 1961 - 1978 17
57 Maliszewska Teresa 1994 – 2003 9
58 Malinowski Henryk 1981 4 m-ce
59 Merchel Józef 1977 2 m-ce
60 Michałek Irena 1986 2 m-ce
61 Moszczyńska Bibliana 1975 – 1990 15
62 Moszczyńska Teresa 1975/76 6 m-cy
63 Nowak Teresa 1970  - 1975 4
64 Nowakowska Anna 1980 2 m-ce
65 Nowosielska Grażyna 1985 – 1987 2
66 Nowosielska Halina 1983 – 1994 11
67 Oborska Maria 1974 7 m-cy
68 Oczkowicz Barbara 1980 7 m-cy
69 Ostrowski Bogdan 1987/88 1
70 Paprotna Barbara 1983 – 2002 20
71 Pel Halina 1981 – 2004 23
72 Płoski Jerzy 1979 2 m-ce
73 Podlewska Mirosława 2010 ½ roku
74 Prokopowicz Anna 1964 – 1978 14
75 Prońko Wacława 1968 – 1970 2
76 Radziewicz Anastazja 1979 – 1981 2
77 Radziewicz Antoni 1979 2 m-ce
78 Romańska Halina 1994 4 m-ce
79 Rostkowska Barbara 1975/76 3 m-ce
80 Rostkowski Jan 1983/84 1
81 Rudziński Roman 1973 2 m-ce
82 Rzepczyńska Krystyna 1976 – 1985 9
83 Siemianowski Józef 1972/73 ½ roku
84 Siemianowski Stanisław 1977/78 7 m-cy
85 Sitarska Marianna 1967 – 1977 10
86 Sitarski Eugeniusz 1974/75 ½ roku
87 Skorupska Ewa 1987 2 m-ce
88 Smolińska Barbara 1986 2 m-ce
89 Sobczak Wiesław 1979/80 1
90 Soiko Eugenia 1973 7 m-cy
91 Sojak Justyna 2003 – 2008 5
92 Szabelska Czesława 1980 1 m-c
93 Szatkowski Mieczysław 1976 – 1980 4
94 Szatkowski Witold 1977/78 1
95 Szczepkowska Barbara 1983/84 7 m-cy
96 Szczepkowski Hieronim 1980 – 1986 6
97 Szkudlarek Katarzyna 2010 3 m-ce
98 Szmic Barbara 1984 2 m-ce
99 Szpejna Małgorzata 2005/06 1
100 Szymańska Krystyna 1979 – 1983 4
101 Szypulski Wacław 1978 2 m-ce
102 Trąbińska Teodora 1988/89 ½ roku
103 Trojanowska Irena 1990 – 1994 4
104 Wdowiak Włodzimierz 2010 ½ roku
105 Wierzbicka Ewa 1987 – 1989 1
106 Wojciechowski Zbigniew 1995 – 2005 10
107 Woroniecki Marek 2007 – 2008 2
108 Woźniak Danuta 2010 3 m-ce
109 Wróbel Wanda 1974 3 m-ce
110 Wypysko Alina 1969 3 m-ce
111 Zacharek Jadwiga 1992 5 m-cy
112 Zgorzelski Tadeusz 1996 – 1998 2
113 Żabińska Krystyna 1977 – 2003 26
114 Żabińska Stefania 1977/78 9 m-cy

   Dużo nazwisk, długie wykazy. Różny staż pracy. Zechciejcie zwrócić Państwo uwagę, że wielu ludzi poświęciło tej szkole długie lata swojego życia.
   W następnym odcinku zaprezentujemy aktualne Grono Pedagogiczne i wszystkich pozostałych pracowników.
  Opowiemy też o  najważniejszych wydarzeniach, które zaistniały na przełomie wieków, a które znalazły swoje odbicie w życiu naszej szkoły.


[1] Wielu nauczycieli pracowało u nas kilkadziesiąt lat, niektórzy kilka, a jeszcze  inni  „przemknęli” 
tylko przez szkołę, by pomóc jej organizacyjnie i zastąpić nieobecnego kolegę przedmiotowca.


powrót

Odcinek 3 .  Aktualna kadra szkoły

    Odcinek ten poświęcony zostanie prezentacji nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, którzy pracują w naszej szkole obecnie.

W skład Zespołu Dyrektorskiego wchodzą:
- pani Dorota Dorozińska, dyrektor
- pani Lidia Trabczys, wicedyrektor
- pan Marek Nachtygal,wicedyrektor.

Zaprezentowana poniżej tabela nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy - r. szk. 2010/2011 - w rubryce staż pracy zawiera lata dotyczące tylko Dwójki. Wskazany został w niej również typ szkoły, w której pracuje dany nauczyciel: SP – szkoła podstawowa, G – gimnazjum oraz główny kierunek wykształcenia. Wykaz nauczycieli obejmuje 59 nazwisk. Można byłoby „na chwilę” dołączyć – jako pozycję 
nr 60 – piszącą te słowa, a zatrudnioną na chwilowe zastępstwo nauczyciela języka polskiego – Irenę Żulczyk.
     Podane zestawienie wykształcenia Grona Pedagogicznego może stanowić powód dumy placówki. Tytuł magisterski nauczycieli jest sprawą oczywistą, dlatego pominięty został w analizie. Warto dodać, że trzy osoby posiadają podwójne studia magisterskie.
   Dla wyjaśnienia - o ile ktoś z Państwa czytających nasze odcinki nie jest związany z oświatą – struktura studiów podyplomowych (których w podanym zestawieniu jest sporo) obejmuje minimum dwa, ale najczęściej trzy semestry. To duża ilość zajęć z kilku przedmiotów sumujących się na główny kierunek studiów podyplomowych. Każdy przedmiot trzeba zaliczyć, a studia kończą się obroną pracy, którą z kolei każdy uczestnik musi złożyć.
   Kierunki tych studiów i podejmowanie ich przez Grono wynikają zawsze z potrzeb szkół. W naszej placówce niemało jest osób, które ukończyły Oligofrenopedagogikę. Wynika to ze stopnia organizacyjnego Dwójki – z jej specyfiki: posiadamy oddziały integracyjne, a co się z tym ściśle wiąże, dzieci uczące się w nich, potrzebują w trakcie lekcji nauczyciela wspomagającego.
  (Aby móc zobaczyć, jak  mądrze i skutecznie szkoła z oddziałami integracyjnymi może kształcić w młodym pokoleniu tolerancję, zrozumienie, postrzeganie inności obok: po ludzku, ze zwykłą troskliwością, serdeczną opieką czy cierpliwością - wystarczy przejść po korytarzach Dwójki w czasie jakiejkolwiek przerwy  i poobserwować, w jaki sposób rówieśnicy odnoszą się do tych spośród swoich kolegów, którzy ich potrzebują. Naprawdę, warto!)

Analiza wykształcenia Grona Pedagogicznego

Liczba nauczycieli Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel        stażysta Ilość studiów podyplomowych
59 42 71% 10 17% 6 10% 1 2% 77

Aktualny skład Rady Pedagogicznej naszej szkoły

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Rozpoczęcie pracy Dotychczas
staż
SP  
            
Gim Główny kierunek
nauczania
1 Abramczyk – Altmajer Romana 1999 12 G język niemiecki
2 Bąkowska Joanna Justyna 1997 14 SP G geografia, przyroda
3 Bąkowski Marcin 1999/00, 2003 10 SP G muzyka, technika
4 Bieniek Grażyna 1996 15 SP religia
5 Bober Iwona 1999 12 SP plastyka, przyroda
6 Borek – Osińska Katarzyna 1998 13 G język polski
7 Borowiecka Jolanta 1990 21 G chemia
8 Borucka Jolanta 1982 29 SP nauczanie początkowe
9 Bublijewska Sylwia 2001 10 G j. angielski, j. rosyjski
10 Czarnecki Andrzej 1990 21 G wychowanie  fizyczne
11 Dorozińska Dorota 1998 13 SP historia
12 Dreger Natalia 2007 4 świetlica
13 Florek Katarzyna 2007 5 SP edukacja  wczesnoszkolna
14 Gadomska Dorota 1983 28 świetlica
15 Gąska Jolanta 1986-90, 2000 15 SP biblioteka, wspomaganie
16 Gorzka Adam 2001 10 G historia, informatyka
17 Hinburg Ewa 2005 6 SP G język polski
18 Jakubowska Ewa 1991 20 G fizyka, informatyka
19 Karabin Małgorzata 2002 9 SP n-l  wspomagający,  świetlica
20 Kaszubska Jolanta 1984 27 SP nauczanie początkowe
21 Kaszubska Mirosława Felicja 1990 21 G matematyka, informatyka
22 Kawecka Anna Maria 2001 10 SP edukacja  wczesnoszkolna
23 Kosińska Dorota Beata 2010 1 oddział przedszkolny
24 Kujawska Ewa 1987 24 SP logopedia
25 Lachowicz Janina 1999 12 SP nauczanie początkowe
26 Lewandowska Janina 2001 10 G biologia, logopedia
27  Łukaszewska Anna 1987/88, 1997 15 SP nauczanie początkowe
28 Maciak Iwona 2007 4 SP G język polski
29 Marcjanik Joanna 2001 10 G historia
30 Ks. Midura Andrzej 2001 10 G religia
31 Nachtygal Marek 2005 6 SP wychowanie fizyczne
32 Nasiadka Iwona 1990 22 SP G j  angielski, n-nie początkowe
33 Nowak Anna Agnieszka 1990 21 SP G język polski
34 Nowosielski Paweł 2005 6 SP język angielski
35 Olszewska Barbara Ewa 1986 25 SP n-nie początk.  j. niemiecki
36 Parecka Izabela 1986 25 SP język polski
37 Piekut Melania Barbara 2010 1 OP oddział przedszkolny
38 Piotrkowska Katarzyna 2000 11 G biologia
39 Podolska – Maculewicz Mariola Anna 2008 3 SP G język angielski
40 Pomichowska Joanna 2009 2 oddział  przedszkolny
41 Radzymińska Krystyna Małgorzata 2004 7 SP nauczanie początkowe
42 Roman Halina 1988 23 SP wychowanie fizyczne
43 Romaniuk Eugenia 2000 11 G matematyka
44 Rydzewska Małgorzata 1999 12 SP technika,  informatyka
45 Siedlikowski Artur 2001 10 SP wych. fiz,  n-nie początkowe
46 Smolińska Wiesława 2000 11 SP matematyka
47 Szczygielska Mirosława 2001 10 G matematyka
48 Szypulska Jadwiga 2004 7 oddział  przedszkolny
49 Trabczys Lidia Halina 1983 28 G biologia
50 Urbanowska Aneta Małgorzata 2007 4 świetlica
51 Warecka Beata 2001 10 SP G wychowanie  fizyczne
52 Waśniewska Barbara 2005 6 SP G n-nie pocz., j. niemiecki
53 Weiss Anna 2001 10 świetlica
54 Wiśniewska Jolanta Teresa 1997 14 SP G pedagog
55 Witkowska Teresa 1982 29 G wychowanie fizyczne
56 Wołojewicz Anna 2004/05, 2010 3 oddz. przedszk., ed.  wczesn.
57 Zalewska Grażyna Katarzyna 1987/88, 2005 7 G biblioteka
58 Żelazna Teresa 1997 14 G religia
59 Żywno Joanna Elżbieta 2004 7 oddział przedszkolny

Spośród wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli, 29-ciu posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, a 17-tu  przygotowanie do prowadzenia trzech przedmiotów.

Administracja – wykaz pracowników aktualnie zatrudnionych

Lp. Imię i nazwisko Rok  zatrudnienia Ilość przepracowanych lat
1 Janina Brzozowska 1991 – od 2003 – kierownik administracji 20
2 Aleksandra Gąska 2007 4
3 Iwona Kamińska 2008 – ½ etatu 3

Obsługa – wykaz pracowników aktualnie zatrudnionych

Lp. Nazwisko i imię Rok  zatrudnienia Ilość przepracowanych na obecną chwilę  lat
1 Borkowska Joanna 2010 1
2 Borzuta Tadeusz 1999 12
3 Ciecierska Bożena 2006 5
4 Doroziński Jerzy 2003 8
5 Fahl Jan 2008 3
6 Kamińska Iwona 2008 – ½ etatu 3
7 Kuszewska Marianna 1995 16
8 Mendoń Marzena 2008 3
9 Pel Mirosława 1989 22
10 Prońko Jadwiga 2009 2
11 Romanik Janusz 2006 5
12 Rutkowski Krzysztof 2008 3
13 Szkudlarek Danuta 1992 19
14 Śpiewak Barbara 2004 7
15 Waśkiewicz Teresa 1992 9
16 Więckowska Grażyna 2003 8

Gdyby pokusić się o liczbowe podsumowanie mijającego półwiecza naszej szkoły, to w latach 1961 – 2011 zatrudnionych było w niej łącznie:
- nauczycieli - 233
- pracowników  administracji - 24
- pracowników obsługi – 130.

Na zakończenie 3-go odcinka naszego cyklu kilka słów wyjaśnienia od autorki monografii. Proszę je potraktować również jako przeprosiny.
Gdy tworzyłam wykaz nauczycieli półwiecza, starałam się dotrzeć do wszelkich możliwych źródeł. Zadawałam mnóstwo pytań, wykonywałam telefony, korzystałam z dokumentacji archiwalnej oraz kronik. Aby uzupełnić brakujące dane i uniknąć błędów, wertowałam nawet – za zgodą dyrekcji – projekty organizacyjne szkoły, by móc wskazać główny nauczany przedmiot.
   Lata sześćdziesiąte i pierwsza połowa siedemdziesiątych ubiegłego wieku cechowała w oświacie możliwość uczenia kilku przedmiotów. Gdy takie zjawisko pojawiało się u konkretnego nauczyciela, przeliczałam godziny i jako główny podawałam w zestawieniu ten kierunek, którego godzin najwięcej realizował.
  Tyle celem sprostowania. Jeszcze raz serdecznie przepraszam tych spośród Państwa, którzy natrafiliście, bądź natraficie  na nieścisłości.
   Nie ukrywam, że była to żmudna i mrówcza praca. Bardzo starałam się nie pominąć żadnego nauczyciela, nie popełnić najmniejszej pomyłki. Chyba jednak nie do końca udało mi się zrealizować ten zamiar.

powrót

Odcinek 4 .  Nasi podopieczni

       Czwarty odcinek cyklu poświęconego naszej Dwójce dedykowany jest absolwentom i uczniom szkoły, którzy swoimi osiągnięciami, talentami, zwycięstwami oraz – odnoszonymi na różnych polach  - sukcesami,  dawali i dają piękne świadectwo Zespołowi Szkół nr 2 w Nidzicy.
     Ostatnia część tego felietonu będzie krótką nostalgicznie – filozoficzną refleksją dotyczącą istotnych wydarzeń zaistniałych w minionym pięćdziesięcioleciu, które w mniejszym lub większym stopniu znajdowały swoje odbicie w życiu szkoły.
    Dzisiejszy felieton zamknie ukłon w stronę człowieka, który żyje nidzicką oświatą w sensie dosłownym i przenośnym.
      Od czego zacząć? Sukcesów na przestrzeni półwiecza: cała masa, utalentowanych młodych ludzi stających na podium w przeróżnych dziedzinach: bardzo wielu. 
Przedstawione poniżej – obszerne z racji okrągłego jubileuszu – tabelaryczne zestawienie zawiera różne ‹rodzaje› wieńców laurowych zdobywanych przez  dzieci i młodzież .   
     W kolejnym felietonie znajdziecie Państwo chronologiczne zestawienie najlepszych uczniów naszej szkoły począwszy od 1961 roku oraz imienny wykaz wszystkich zdobywców zaszczytnego tytułu Prymusa i Talentu Roku od początku jego zaistnienia.
   I znów mała uwaga. Jeżeli dopatrzycie się Państwo nieścisłości, braków czy drobnych pomyłek, zechciejcie już teraz przyjąć  gorące przeprosiny za ich pojawienie się. Nie wyniknęły one z pewnością ze złej woli autorki.

Mistrzowie, medaliści, finaliści, laureaci
Sławili dobre imię szkoły nie tylko w Polsce…  kalendarium sukcesów naszych podopiecznych
            Ponieważ nie udało się dotrzeć do szczegółowego kalendarium sukcesów uczniów z okresu początkowych dekad (za co serdecznie przepraszamy), zaprezentujemy tę ilość danych, którą posiadamy.
1979/80 – Jacek Gnidziński – sport – II miejsce w Biegach Zwycięstwa w Grunwaldzie, Jacek Gnidziński – sport – II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Olsztyn – bieg na 1000m.
1982/83 – Witold Wojciechowski – fizyka – finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
1983/84 – Anna Krawczyńska – recytacja – III miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Recytatorskich Poezji i Prozy (literatura rosyjska)
Ewa Bielasty - znaczące  sukcesy taneczne tamtych lat 
Grzegorz Bielasty
Piotr Bielasty - wielokrotny zwycięzca wojewódzkich i ogólnopolskich turniejów tanecznych.
Aleksandra Kiliś – rok 1991, mistrzyni Polski w tańcu, w kategorii disco.

Początek lat dziewięćdziesiątych, sukcesy młodzieży w licznych turniejach. 

Justyna Bublijewska
Aleksandra Kiliś
Anna Piszewska                                                     
Daniel Sobiecki
Paweł Staszewski
Agnieszka Zalewska – wicemistrzostwo Polski, występy w Sali Kongresowej, nagrody wojewody, dwie Złote Nutki w Tęczowym Music Box. Uczennica osiągała sukcesy w szkole średniej i to w skali międzynarodowej.

Rok szk. Imię i nazwisko Dziedzina, w której uczeń odniósł sukces.  Lokata
1995/96 Paweł Kunicki matematyka – Kangur Europejski:
I miejsce w Polsce;   IV miejsce w Europie
1997/98 Jakub Gręda taniec – najmłodszy ogólnopolski laureat Koncertu Talentów,
Mistrz Polski – hip – hop (Młodziki)
Małgorzata Weryk taniec – I miejsce  hip – hop - dzieci starsze -
 - II miejsce disco dance w Otwartych Mistrzostwach   Warszawy Szkół   Podstawowych  w Tańcu Sportowym
Aleksandra Siedlikowska język polski – I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Polskiego
Oskar Łomecki taniec – disco dance freestyle,  hip – hop,  taniec towarzyski
V miejsce  szkoły w Otwartych Mistrzostwach Warszawy
1998/99 Magdalena Szypulska tenis stołowy – II miejsce w województwie
Bartosz Kobiella sport – I miejsce w Mistrzostwach Polskiej Federacji Gwardia LA
Magda  Nasiadka język polski – laureatka Wojewódzkiej Olimpiady Języka Polskiego
1999/00 Oskar Łomecki taniec – dwukrotny Mistrz Polski w hip – hopie, zdobywca Pucharów Polski i szeregu innych wyróżnień. 
Jakub Gręda taniec – Mistrz Świata – hip – hop (Bremerhafen)
2000/01  Małgorzata Weryk I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu,
I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE,
I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie
Alicja Kutryb I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie
I miejsce w powiatowym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu
Damian Bober I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
2001/02 Aleksander Towcik I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie
Jakub Gręda taniec  - wielokrotny Mistrz Polski w tańcu hip - hop
Aneta Rudzińska matematyka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Bartosz Rzodkiewicz sport – II miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich - w sztafetowych biegach przełajowych,
język angielski – laureat Wojewódzkiej Olimpiady Języka Angielskiego
Maciej Kobiella sport – II miejsce w Finale Wojewódzkim Szkół Podstawowych Piątki piłkarskie
Szymon Andrzejewski sport – II miejsce w Finale Wojewódzkim Szkół Podstawowych Piątki piłkarskie
Milena Kościjańczuk plastyka – I miejsce w Powiatowym Konkursie Z Nidzicą do Europy
2003/04 Sebastian Jelonek plastyka – zwycięzca konkursu na Logo szkoły
Włodzimierz Szczygielski matematyka – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z Matematyki - Kangur
Łukasz Sobieraj matematyka – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z Matematyki – Szkoły Podstawowe
Joanna Onych matematyka – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z Matematyki - Gimnazja
Weronika Parecka język angielski – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych Z angielskim w krainę czarów
Małgorzata Weryk język polski – finalistka Wojewódzkiej Olimpiady Języka Polskiego
Katarzyna Kobylińska I miejsce w Powiatowym Konkursie o Unii Europejskiej
Tomasz Karla fizyka - finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego 
Daniel Zembrzuski taniec – III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tańca Sportowego w Warszawie
Sylwia Miecznikowska plastyka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego – Ateny 2004
Aleksander Towcik fotografia – I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym – Zjawiska fizyczne w fotografii
Michał Doroziński fotografia – I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym – Kościoły i kapliczki Ziemi Nidzickiej
2004/05 Joanna Szcześniak plastyka – I miejsce w powiatowym Konkursie Wiedzy o UE
Łukasz Płatek fotografia – I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym Obserwacja
Tomasz Karla fizyka – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Anna Schabińska prace polonistyczne – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE  -  szkoły podstawowe
Barbara Kania
Dawid Roman
tenis stołowy  I miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej
Milena Skwarska historia – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg
2005/06  Agnieszka Weryk taniec – I miejsce w Mistrzostwach Świata w tańcu disco dance
III miejsce (dwukrotnie) w Mistrzostwach Świata we Włoszech – nowoczesny taniec sportowy
III miejsce w Pucharze Polski
Pięciokrotna medalistka w ogólnopolskich turniejach eliminacji do Mistrzostw Polski w disco dance i hip – hop.
Laureatka nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia sportowe.
Aneta Rudzińska fizyka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
matematyka – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Magda Czarnecka I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie Moja Mała Ojczyzna
Aleksander Renda I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie Moja Mała Ojczyzna
Dawid Roman tenis stołowy – I miejsce w Powiatowych Eliminacjach Tenisa Stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej
Krzysztof Żebrowski fotografia- I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym – zjawiska występujące w przyrodzie
Dominika Kaszubska prace polonistyczne – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
język polski – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Języka Polskiego  Multitest
2006/07  Natalia Pękalska język niemiecki – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Multitest
matematyka – laureatka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur
plastyka – I miejsce w Powiatowym Konkursie  Pontyfikat Jana Pawła II
Katarzyna Gontarz język angielski – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Paweł Doroziński I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE – Szkoła Podstawowa
Mateusz Feliński I miejsce w powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie – Gimnazjum – prezentacja multimedialna
Sylwia Łuźniak plastyka - I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie - gimnazjum
Monika Mokosińska prace polonistyczne – I miejsce w Powiatowym Konkursie Pontyfikat Jana Pawła II
Angelika Smolińska test wiedzy – I miejsce w Powiatowym Konkursie Pontyfikat Jana Pawła II
Monika Wiśniewska język polski – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego Multitest
2007/08 Michał Jeszko plastyka – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE
Dominika Melerska prace polonistyczne – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE
Magda Łachmańska
Magda Szulczak
I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie Moja Mała Ojczyzna – szkoły podstawowe
Paweł Doroziński I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie Moja Mała Ojczyzna - gimnazja
Patrycja Łaszczych język polski – I miejsce w Powiatowym Konkursie na opowiadanie – Przygody Tomka Wilmowskiego na Warmii i Mazurach
2008/09 Anna Schabińska
Natalia Pękalska
chemia – finalistki Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Marietta Czerwonka plastyka – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE
Maciej Boguniecki
Aleksandra Borowska
plastyka – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE – szkoły podstawowe
Paweł Doroziński I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Bartek Andrzejewski
Paweł Doroziński
Aleksander Jelonek
II miejsce w Finale Wojewódzkim Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Weronika Idzikowska I miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Monika Wiśniewska VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym Klio 2009
2009/10  Natalia Pękalska język polski – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
język niemiecki – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
matematyka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Norbert Malicha sport – II miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Podnoszeniu Ciężarów do lat 18-tu - Bartoszyce
Aleksander Jelonek
Sebastian Kurlandzki
Oskar Malicha
sport– III miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Podnoszeniu Ciężarów do lat 18-tu - Bartoszyce
Norbert Malicha
Michał Piechocki
sport – I miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmiński – Mazurskiego w Podnoszeniu Ciężarów Juniorów do lat 16-tu
Aleksander Jelonek
Sebastian Kurlandzki
sport – II miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Podnoszeniu Ciężarów Juniorów do lat 16-tu
Oskar Malicha sport – III miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Podnoszeniu Ciężarów Juniorów do lat 16-tu
Przemek Korneluk
Norbert Malicha
Przemek Świeboda
sport  - I miejsce w Gwiazdkowym Turnieju w Podnoszeniu Ciężarów - Bartoszyce
Monika Wiśniewska plastyka – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE
Angelika Smolińska biologia – finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Dominika Ciesielska
Aleksander Jelonek
Sebastian Kurlandzki
Mateusz Łęgowski
Oskar Malicha
Przemek  Świeboda
sport – I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wielkanocnym  w Podnoszeniu Ciężarów - Bartoszyce
Norbet Malicha sport – II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wielkanocnym w Podnoszeniu Ciężarów - Bartoszyce
Dominika Ciesielska sport – I miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorek do lat 20-tu w Podnoszeniu Ciężarów – Elbląg
Mateusz Łęgowski sport – II miejsce w Mistrzostwach Wojewodztwa Juniorów i Juniorek do lat 20-tu w Podnoszeniu Ciężarów – Elbląg
Oskar Malicha sport – III miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorek do lat 20-tu w Podnoszeniu Ciężarów
Przemek Korneluk sport – I miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Podnoszeniu Ciężarów - Gdańsk
Aleksander Jelonek sport – II miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Podnoszeniu Ciężarów – Gdańsk
Paulina Borowa sport – II miejsce w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych - Warszawa  
Sara Bandurska
Weronika Badaczewska
Wiktoria Urbanowicz
sport – I miejsce w Finale Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion - Olsztyn
Michał Piechocki
Norbert Malicha
sport – III miejsce w Mistrzostwach Województwa w Podnoszeniu Ciężarów Juniorów do lat 23 - Elbląg
2010/11 Przemek Korneluk sport – I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Sztangistów w kategorii Młodzików do lat 12-tu
Mateusz Łęgowski
Norbert Malicha
sport – I miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego  Juniorów do lat 17-tu w Podnoszeniu Ciężarów
Oskar Malicha
Dominika Ciesielska
sport – II miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego Juniorów do lat 17-tu w Podnoszeniu Ciężarów
Krystian Augustyniak
Karol Łęgowski
Patrycja Kask
 sport – III miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego do lat 17-tu w Podnoszeniu Ciężarów - Bartoszyce
Przemek Świeboda sport – IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko - Mazurskiego do lat 17-tu w Podnoszeniu Ciężarów
Krystian Augustyniak
Dominika Ciesielska
Mateusz Łęgowski
Norbert Malicha
Oskar Malicha
sport – I miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego Juniorów do lat 16-tu w Podnoszeniu Ciężarów
Patrycja Kask
Karol Łęgowski
Przemek Świeboda
sport – II miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko –Mazurskiego do lat 16-tu w Podnoszeniu Ciężarów
Oskar Malicha sport – I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 16-tu w Podnoszeniu Ciężarów - Ciechanów
Krystian Augustyniak
Dominika Ciesielska
Norbert Malicha
sport – II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 16-tu w Podnoszeniu Ciężarów – Ciechanów
Dominika Ciesielska
Krystian Augustyniak
Norbert Malicha
- VI   miejsce
- XI   miejsce          Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 17-tu
- XII  miejsce         w   Podnoszeniu Ciężarów - Ciechanów
Karolina Szarmach sport – I miejsce w Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego – Lidzbark Warmiński
Karol Brzozowski sport – II miejsce w Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego - Lidzbark  
Mateusz Łęgowski
Norbert Malicha
sport – II miejsce w Mistrzostwach LZS Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Podnoszeniu Ciężarów - Marzęcice
Oskar Malicha sport  - IV miejsce w Mistrzostwach LZS Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Kornel Radzymiński plastyka – I miejsce w Powiatowym Plastycznym Narkotyki – jestem na NIE
Łukasz Łęgowski sport – I miejsce w Turnieju Młodych Talentów w Podnoszeniu Ciężarów - Gdańsk
Dominika Ciesielska sport – I miejsce w Mikołajkowym Turnieju Podnoszenia Ciężarów - Bartoszyce
Patrycja Kask sport – II miejsce w Mikołajkowym Turnieju Podnoszenia Ciężarów
Krystian Augustyniak
Mateusz Łęgowski
Norbert Malicha
Oskar Malicha
Przemek Świeboda
sport – I miejsce drużynowo w Międzynarodowym Turnieju  w   Podnoszeniu Ciężarów
                   – Rotava (Czechy)

     Prezentowany wykaz sukcesów dotyczący bieżącego roku szkolnego (2010/11) powinien być poszerzony o kolejne osiągnięcia uczniów zdobyte w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Od chwili zakończenia pracy nad monografią szkoły zwiększyła się ilość zdobytych dyplomów, medali, a nawet rekordów.

          Tak już toczy się koło historii, że każdy przełom wieków niesie ze sobą zmiany
 i wydarzenia, których często nikt się nie spodziewał, a które zaskakują swą różnorodnością, bogactwem, intensywnością i nowością.
       Dotychczasowe funkcjonowanie naszej szkoły zawiera w swoim kalendarium nie tylko wkroczenie ludzkości w XXI wiek, ale i  w nowe tysiąclecie. 01.01.2001r. - to data, której nadejścia w takim samym stopniu oczekiwano, w jakim się jej obawiano. A gdy już nadeszła, świętował ją cały glob.  Minione dziesięciolecia to także ogromna i powszechna radość z wyników konklawe: 16.10.1978; to jedyna w swoim rodzaju szansa  naocznego oglądu upadku byłego ustroju (04.06.1989); także możliwość nabycia na aukcji pamiątkowej i symbolicznej cegły  z Muru Berlińskiego (08.11.1989) czy wejście Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004).  Nie da się, niestety,  uciec przed smutną datą: 02.04.2005.
      I ostatnie słowa dzisiejszego felietonu: ukłon w stronę człowieka, który żyje oświatą nidzicką.
      Pani Małgorzata Sawicka – dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu (ZOOiS).  "Dlaczego tu i teraz? Może dlatego, że spotykam Panią Dyrektor raz na kilka miesięcy i za każdym razem widzę cenę, jaką płaci się za takie zaangażowanie w wykonywaną pracę. Może dlatego, że bardzo mi żal, iż nie mogłam współpracować z takim dyrektorem w latach, gdy bardzo tej współpracy potrzebowałam?
   Operatywność, odpowiedzialność, osobista troska o to, by nidzickie szkoły funkcjonowały na coraz wyższym poziomie, starania o pozyskiwanie środków na inwestycje, zaangażowanie w powstawanie oddziałów przedszkolnych (nasza Dwójka jest tego przykładem), inteligencja, kultura osobista i kultura języka (!!!), merytoryczność i skuteczność. Właśnie dlatego: tu i teraz."

  Opracowanie: Irena Żulczyk

powrót