13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zs2@nidzica.pl

KADRA PEDAGOGICZNA - ROK SZKOLNY 2017/2018 .......................................................................................................

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2: 
mgr Dorota Dorozińska -
mgr historii, studia podypl.: zarządzanie oświatą; Menedżer Oświaty, matematyka, kurs kwalifkacyjny - wychowanie do życia w rodzinie, studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
 
Zastępca dyrektora:
mgr Marek Nachtygal -
mgr pedagogiki opiekuńczej, studia podypl.: wychowanie fizyczne; organizacja i zarządzanie oświatą; Menedżer Oświaty;
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Kwalifikacje

mgr Jolanta Borucka dyplomowany mgr nauczania początkowego
mgr Maria Burska kontraktowy mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią, lic. logopedia szkolna i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, studia podypl. oligofrenopedagogika, edukacja geograficzna
mgr Grażyna Bieniek dyplomowany mgr teologii, studia podypl.: język polski; dydaktyka katechezy, oligofrenopedagogika, neurologopedia
mgr Marcin Bąkowski dyplomowany mgr wychowania muzycznego, inż. geodezja i kartografia, studia podyplomowe - technika
mgr Iwona Bober dyplomowany mgr wczesnej edukacji, studia podypl.: edukacja artystyczna i sztuka, przyroda
mgr Dorota Dorozińska dyplomowany mgr historii, studia podypl.: zarządzanie oświatą; Menedżer Oświaty, matematyka, kurs kwalifkacyjny - wychowanie do życia w rodzinie, studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
mgr Natalia Dreger mianowany mgr pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
mgr Katarzyna Florek dyplomowany mgr pedagogiki wczesnoszkolnej edukacja zintegrowana i sztuka, studia podypl.: oligofrenopedagogika
mgr Dorota Gadomska dyplomowany mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
mgr Jolanta Gąska dyplomowany mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, studia podypl.: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
oligofrenopedagogika
mgr Aleksandra Gąska- Bruździak
mianowany mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
mgr Ewa Hinburg dyplomowany mgr filologii polskiej, studia podypl.: oligofrenopedagogika
mgr Anna Kawecka dyplomowany mgr historii, studia podypl.: zintegrowane edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe -oligofrenopedagogika; język polski
mgr Ewa Kujawska dyplomowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: logopedia
mgr Katarzyna Wrzeszczyńska kontraktowy mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
mgr Piotr Kościjańczuk dyplomowany mgr wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i sztuki,
studia podyplomowe: informatyka, historia i społeczeństwo, zajęcia techniczne, organizacja i zarządzanie oświatą, Menedżer Oświaty
mgr Małgorzata Karabin dyplomowany mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
mgr Jolanta Kaszubska dyplomowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika
mgr Stanisław Koziński
mianowany mgr wychowania fizycznego
mgr Anna Łukaszewska dyplomowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Marek Nachtygal dyplomowany mgr pedagogiki opiekuńczej, studia podypl.:wychowanie fizyczne; organizacja i zarządzanie oświatą, Menedżer Oświaty
mgr Barbara Olszewska dyplomowany mgr nauczania początkowego, mgr języka niemieckiego, studia podypl.: gimnastyka korekcyjna
mgr Izabela Parecka dyplomowany mgr filologii polskiej, studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
mgr Mariola Podolska- Maculewicz mianowany mgr języka angielskiego
Halina Roman mianowany SN; wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Rydzewska dyplomowany mgr techniki, studia podypl.: informatyka
mgr Kamil Sawicki
mianowany mgr wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, lic. pedagogika resocjalizacyjna, studia podyp. wychowanie fizyczne
mgr Wiesława Smolińska dyplomowany mgr matematyki, studia podypl.: podstawy przedsiębiorczości, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna
mgr Artur Siedlikowski dyplomowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: wychowanie fizyczne
mgr Aneta Urbanowska mianowany mgr pedagogika ogólna, lic. profilaktyka społeczna i resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika, studia podypl.: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Barbara Waśniewska dyplomowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: informatyka, mgr j. niemiecki
mgr Jolanta Wiśniewska dyplomowany mgr pedagogiki, studia podypl.: terapia pedagogiczna; doradztwo zawodowe
mgr Anna Weiss dyplomowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: filologia polska, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studia podyplomowe - diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
mgr Ewa Mariańska dyplomowany mgr teologii, nauczanie początkowe, studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
mgr Natalia Szczepkowska kontraktowy mgr pedagogiki opiekuńczej z socjoterapią, lic. filologia polska, specjalność: nauczycielska
mgr Judyta Psiuk kontraktowy mgr filologii angielskiej
mgr Ewa Rzepczyńska stażysta nauczyciel wspomagający
mgr Marlena Rostkowska stażysta nauczyciel świetlicy

Oddziały Przedszkolne

mgr Joanna Pomichowska dyplomowany mgr wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, lic. pedagogika wczesnoszkolna
mgr Anna Wołojewicz dyplomowany mgr wczesna edukacja zintegrowana i sztuka, podypl. terapia pedagogiczna, studia podyplomowe - surdopedagogika
mgr Beata Ziomek mianowany mgr pedagogiki, studia podyplomowe - zintegrowana wczesna edukacja
mgr Dorota Kosińska mianowany mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią - kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, lic. doradztwo zawodowe, kurs Zastosowanie elementów terapii SI w pracy z dziećmi
mgr Krystyna Radzymińska dyplomowany mgr nauczanie początkowe, studia podypl. matematyka, kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika

WYCHOWAWSTWA - SZKOŁA PODSTAWOWA
3-latki mgr Dorota Kosińska
4-latki mgr Joanna Pomichowska
5-latki mgr Beata Ziomek
A, roczne przygot. przedszkolne mgr Jolanta Borucka
B, roczne przygot. przedszkolne mgr Anna Wołojewicz
I a mgr Anna Łukaszewska
I b mgr Aleksandra Gąska-Bruździak
II a mgr Jolanta Kaszubska
III a mgr Maria Burska
III b mgr Katarzyna Florek
III c mgr Anna Kawecka
III d mgr Ewa Mariańska
IV a mgr Ewa Hinburg
IV b mgr Natalia Szczepkowska
IV c mgr Mirosława Kaszubska
V a mgr Beata Warecka
V b mgr Wiesława Smolińska
V c mgr Grażyna Bieniek
VI a mgr Teresa Żelazna
VI b Halina Roman
VII a mgr Janina Lewandowska
VII b mgr Joanna Bąkowska
VII c mgr Iwona Nasiadka

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH - SZKOŁA PODSTAWOWA
zespół przedmiotów humanistycznych Izabela Parecka
zespół przemiotów matematycznych Wiesława Smolińska
zespół edukacji wczesnoszkolnej Jolanta Borucka
zespół edukacji przedszkolnej Dorota Kosińska
zespół kształcenia zintegrowanego Krystyna Radzymińska
zespół języków obcych Romana Abramczyk-Altmajer

Oddziały Gimnazjalne

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Kwalifikacje

mgr Romana Abramczyk - Altmajer dyplomowany mgr germanistyki, studia podypl.: dyplomacja, negocjacje i mediacje, Certificate in Advanced English
mgr Joanna Bąkowska dyplomowany mgr geografii, studia podypl.: przyroda
mgr Sylwia Bublijewska
(ur. macierzyński
dyplomowany mgr filologii wschodniosłowiańskiej, mgr języka angielskiego
mgr Katarzyna Borek - Osińska dyplomowany mgr filologii polskiej
mgr Andrzej Czarnecki dyplomowany mgr wychowania fizycznego, studia podypl.: pedagogika korekcyjno - kompensacyjna
mgr Adam Gorzka dyplomowany mgr historii, studia podypl.: informatyka, logopedia
mgr Joanna Marcjanik dyplomowany mgr historii, studia podypl.: wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Jakubowska dyplomowany mgr matematyki i fizyki, studia podyplomowe - informatyka, diagnoza, terapia pedagogiczna i pomoc psychologiczno - pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Mirosława Kaszubska dyplomowany mgr matematyki, studia podyplomowe - informatyka, studia podyplomowe- diagnoza, terapia pedagogiczna i pomoc psychologiczno - pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Janina Lewandowska mianowany mgr rolnictwa, studia podypl.: logopedia, oligofrenopedagogika
mgr Andrzej Midura dyplomowany mgr teologii, studia podyp. oligofrenopedagogika
mgr Iwona Nasiadka dyplomowanymgr Iwona Nasiadka
mgr nauczania początkowego, mgr języka angielskiego
mgr Anna Agnieszka Nowak dyplomowany mgr filologii polskiej
mgr Katarzyna Piotrkowska dyplomowany mgr biologii, studia podypl.: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; oligofrenopedagogika
mgr Mirosława Szczygielska dyplomowany mgr matematyki
mgr Beata Warecka mianowany mgr wychowania fizycznego,gimnastyka korekcyjna, studia podypl.: rehabilitacja ruchowa, edukacja dla bezpieczeństwa, gimnastyka korekcyjna
mgr Grażyna Zalewska mianowany mgr nauczania początkowego, studia podypl.: pedagogika wczesnej edukacji, studia podypl.: bibliotekoznawstwo,
oligofrenopedagogika
mgr Teresa Żelazna dyplomowany mgr teologii, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

WYCHOWAWSTWA - ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
2 a mgr Mirosława Szczygielska
2 b mgr Izabela Parecka
2 c mgr Barbara Waśniewska
3 a mgr Piotr Kościjańczuk
3 b mgr Ewa Jakubowska
3 c mgr Romana Abramczyk - Altmajer

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH - ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
zespół przedmiotów humanistycznych Katarzyna Borek - Osińska
zespół przedmiotów matematycznych Ewa Jakubowska
zespół języków obcych Romana Abramczyk-Altmajer

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
mgr Dorota Gadomska, mgr Anna Weiss, Marlena Rostkowska (mgr Katarzyna Wrzeszczyńska - urlop macierzyński),

... Powrót na górę ...