13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zs2@nidzica.pl

PROMOCJA ZDROWIA


Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:
KOORDYNATOR: Ewa Hinburg, e-mail:ewahinburg1@vp.pl
Dorota Kosińska
Beata Warecka
Katarzyna Florek
Barbara Olszewska
Natalia Dreger
Iwona Bober