13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA


Nauczyciele – bibliotekarze
mgr Jolanta Gąska
mgr Grażyna Zalewska

Godziny pracy biblioteki:

...kliknij tutaj...

Uwaga! Nowe propozycje książkowe dla nauczycieli i rodziców. Zapraszamy!
Uruchomiliśmy specjalną skrzynkę, do której uczniowie mogą wrzucać karteczki z propozycjami książek, które chcieliby, aby znalazły się w naszej bibliotece szkolnej. Skrzynka znajduje się obok głównego wejścia do szkoły. A wygląda tak ...skrzynka próśb i potrzeb ...
UWAGA! ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE I ZADANIU SPECJALNYM!
Konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej „FERIE Z KSIĄŻKĄ”. / Zadania specjalne dla uczniów gimnazjum

Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 pełni funkcje:

  1. informacyjnego centrum multimedialnego;
  2. bibliotecznego kącika terapeutycznego;
  3. jest miejscem zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z dysfunkcjami;
  4. jest miejscem zajęć dydaktycznych w ramach zastępstw z edukacji czytelniczej;
  5. jest pracownią interdyscyplinarną wspomagającą uczniów, nauczycieli i rodziców;
  6. jest miejscem wypożyczania książek
Nauczyciele biblioteki szkolnej są także współorganizatorami wielu imprez organizowanych przez Zespół Szkół nr 2:
• Gminny Bieg Pamięci Św. Jana Pawła II;
• Mikołajkowe Zabawy Integracyjno – Sportowe;
• Akademia 3 Maja;
• 11 listopada;
• Dni Dziedzictwa Kulturowego;
• Projekty edukacyjne, np. „Wesele Mazurskie”;
• Dzień Nauczyciela;
• Dzień Dziecka.