13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl
...:::ZAPRASZAMY DO NAS:::...

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Logopedia
Dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nowych obowiązków. Istotnym elementem dojrzałości szkolnej jest prawidłowy, adekwatny do wieku rozwój mowy dziecka. Rozpoczynając naukę w szkole dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski, wypowiadać się na bliskie tematy zdaniami poprawnie zbudowanymi pod względem gramatycznym. Prawidłowy rozwój mowy, ściśle związany z ogólnym rozwojem psychofizycznym dziecka, przy dobrej analizie i syntezie wzrokowo - słuchowej, jest podstawą do nauki czytania i pisania. Poprawne wymawianie wszystkich dźwięków mowy nie tylko sprzyja nauce, ale pozwala uniknąć wielu stresów w kontaktach z rówieśnikami.
Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy jest szkołą integracyjną. Co roku na zajęcia logopedyczne przyjmowane są dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas szkoły podstawowej, oraz gimnazjum. Trafiają do nas dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd), zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniem narządu słuchu, obniżoną sprawnością umysłową, zaburzeniami emocjonalnymi, cechami autyzmu, dyslalią czy nieukończonym rozwojem mowy.
Specjalne potrzeby dzieci, ich stan zdrowia, wyznaczają główne cele terapii logopedycznej, to jest:
  • usuwanie wad wymowy, najczęściej różnych postaci seplenienia i rerania, wywoływanie głosek,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej,
  • doskonalenie oddychania w czasie mówienia (różnicowanie fazy wdechu i wydechu, wydłużanie fazy wydechowej, właściwe stosowanie przerw gramatycznych i logicznych w czasie mówienia, czytania ...)
  • doskonalenie mowy komunikacyjnej,
  • prawidłowe stosowanie elementów prozodycznych mowy,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu wynikających z zaburzeń mowy.
Dziecko powinno utrwalać zdobyte w szkole umiejętności pod kontrolą rodzica przynajmniej 20 minut dziennie. Ważne jest, aby ćwiczeniom w domu nie towarzyszyła atmosfera zdenerwowania, napięcia, przymusu. Nie można dziecka przemęczać ćwiczeniami ani obarczać winą, gdy efekty jego pracy są niewielkie. Właściwa postawa rodzica, otoczenie dziecka troską i miłością, mądre, konsekwentne postępowanie pozwoli mu szybciej uporać się z problemami. Skuteczna terapia wymaga więc dobrej współpracy, atmosfery zaufania.