13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl

Realizacja godzin zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy w roku szkolnym 2016/2017 (realizowanych w ramach zadań statutowych)

Lp. Nazwisko i imię Dzień Rodzaj zajęć Sala
1. Bąkowska Joanna Środa 14.30 – 15.15
Czwartek 13.40 – 14.25
Piątek 13.40 – 14.25
Piątek 14.30 – 15.15
wyrównawcze dla uczniów kl. VIb
rozwijające dla uczniów kl. 2b
rozwijające dla uczniów kl. 3a
rozwijające dla uczniów kl. 1b
5
5
5
5
2. Bober Iwona Piątek 11.40 – 12.35 rozwijające 33
3. Borek – Osińska Katarzyna Wtorek 8.00 – 8.45
Środa 8.00 – 8.45
wyrównawcze dla uczniów kl. 2c
wyrównawcze dla uczniów kl. VIc
36
36
4. Borucka Jolanta Poniedziałek
Czwartek 11.45 – 12.30
rozwijające dla uczniów kl. IIIa
wyrównawcze dla uczniów kl. IIIa
14
5. Burska Maria Wtorek 8.50 – 9.35
Środa 10.40 – 11.25  
rozwijające dla uczniów kl. IIa
wspomagające dla uczniów kl. IIa
16
22
6. Dreger Natalia Piątek 11.45 – 12.30 do dyspozycji  
7. Florek Katarzyna Wtorek 9.50 – 10.35
Piątek 8.50 – 9.40
specjalistyczne – terapia usprawniająca czytanie
rozwijające „Myślę, liczę, rozwiązuję”
30
8. Gadomska Dorota Poniedziałek
Wtorek 8.50 – 9.35
Środa
opiekuńcze
wyrównawcze
opiekuńcze
świetlica
szkolna
9. Gąska - Bruździak Aleksandra Wtorek 9.50 – 10.35
Środa 11.45 – 12.30
specjalistyczne
wyrównawcze dla uczniów kl. IIIb
17
10. Gąska Jolanta Codziennie opiekuńcze  
11. Hinburg Ewa W zależności od potrzeb: wycieczki kulturalno – integracyjne (np. do kina, teatru, spotkania autorskie, koncerty; zajęcia rozwijające) rozwijające zainteresowania humanistyczne
dla uczniów gimnazjum
 
12. Jakubowska Ewa Poniedziałek 17.00 – 18.30 rozwijające zainteresowania fizyczne dla kl. 2b i 3a 4
13. Jaworska – Sienkiewicz Anna Poniedziałek 14.30 – 15.15 rozwijające umiejętności językowe dla uczniów kl. 3a 33
14. Kaszubska Jolanta Wtorek 11.45 – 12.30 rozwijające  
15. Kaszubska Mirosława Czwartek 12.50 – 13.35
Czwartek 17.00 – 18.30
rozwijające dla uczniów kl. 2b
rozwijające zainteresowania matematyczne
6
6
16. Kawecka Anna Środa 12.50 – 13.35
Piątek 11.45 – 12.30
rozwijające
wyrównawcze
23
23
17. Kosińska Dorota Codziennie
Piątek
zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym
indywidualne zajęcia wyrównawcze
oddział przedszkolny
18. Kościjańczuk Piotr Poniedziałek 11.45 – 12.30
Poniedziałek 14.30 – 15.15
Wtorek 12.50 – 13.35
rozwijające umiejętności w zakresie programowania
rozwijające umiejętności w zakresie programowania
rozwijające umiejętności w zakresie programowania

15

30

30

19. Koziński Stanisław Wtorek rozwijające – piłka koszykowa dziewcząt aula
20. Kujawska Ewa Poniedziałek 11.45 – 12.30
Poniedziałek 12.50 – 12.35
specjalistyczne – logopedyczne
specjalistyczne – logopedyczne
gabinet logopedyczny
21. Lewandowska Janina specjalistyczne  
22. Łukaszewska Anna Poniedziałek 12.50 – 13.35
Piątek 12.50 – 13.35
wyrównawcze
rozwijające
24
24
23. Marcjanik  Joanna Poniedziałek 8.00 – 8.45
Poniedziałek 14.30 – 15.15
Wtorek 14.30 – 15.15
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl. 3c
Koło Tradycji Regionalnych
rozwijające
39
39
39
24. Mariańska Ewa Poniedziałek 12.50 – 13.35
Piątek 13.40 – 14.40
wyrównawcze dla uczniów kl. IId
opiekuńcze (świetlica szkolna)
23
świetlica szkolna
25. Parecka Izabela W zależności od potrzeb: przygotowanie do konkursów, uroczystości szkolnych, wyjazdy na wycieczki, do teatru, itp. rozwijające zainteresowania humanistyczne  
26. Podolska – Maculewicz Mariola Wtorek 12.50 – 13.35
Wtorek 12.40 – 14.25
rozwijające umiejętności językowe dla ucz. kl. IV
rozwijające umiejętności językowe dla ucz. kl. 1b gim.
37
37
27. Pomichowska Joanna Wtorek
Środa
Czwartek
indywidualne zajęcia wyrównawcze
zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym
indywidualne zajęcia wyrównawcze
oddział przedszkolny
28. Psiuk Judyta Środa 8.00 – 8.45 rozwijające 22
29. Radzymińska Krystyna Poniedziałek 6.45 – 7.50
Poniedziałek 9.55 – 10.20
Wtorek 12.45 – 13.30
Czwartek 9.55 – 10.15
opiekuńcze
specjalistyczne (rewalidacja indywidualna)
specjalistyczne (rewalidacja indywidualna)
specjalistyczne (rewalidacja indywidualna)
oddział przedszkolny
30. Roman Halina Środa 11.45 – 12.30 opiekuńcze świetlica szkolna
31. Sawicki Kamil Codziennie opiekuńcze świetlica szkolna
32. Siedlikowski Artur Poniedziałek 16.00 – 17.30
Środa 15.30 – 17.00
rozwijające – zajęcia sportowe dla uczniów kl. IV
rozwijające – zajęcia sportowe dla uczniów kl. IV
boisko, aula
33. Smolińska Wiesława Czwartek 8.00 – 8.45
Czwartek 13.40 – 14.25
wyrównawcze dla uczniów kl. IV
rozwijające dla uczniów kl. VI
36
25
34. Szczepkowska Natalia Środa 13.00 – 13.35
Wtorek, środa
Czwartek
wyrównawcze
opiekuńcze
świetlica szkolna
35. Szczygielska Mirosława Poniedziałek 8.00 – 8.45 Czwartek 13.40 – 14.25 rozwijające zainteresowania matematyczne dla uczniów kl. IV
rozwijające dla uczniów klas VI
30 25
36. Trabczys Lidia Wtorek 14.30 – 15.15 (co drugi tydzień)
Czwartek 14.30 – 15.15
przygotowujące do konkursów dla uczniów kl. 3a
rozwijające zainteresowania biologiczne dla uczniów kl. 1b
20
20
37. Urbanowska Aneta Środa 9.50 – 10.35 specjalistyczne (rewalidacja indywidualna)
opiekuńcze
świetlica szkolna
38. Warecka Beata Czwartek 13.40 – 14.25 rozwijające – taneczne sala gimnastyczna
39. Waśniewska Barbara Poniedziałek 13.40 – 14.25 konsultacje językowe (wyrównawczo – rozwijające) 30
40. Weiss Anna Czwartek 9.50 – 10.25 (co 2 tygodnie) wyrównawcze
opiekuńcze
świetlica szkolna
41. Wiśniewska Jolanta Czwartek 12.00 – 13.00
Piątek 12.45 – 13.45
specjalistyczne – doradztwo zawodowe
specjalistyczne
 
42. Wołojewicz Anna Wtorek
Codziennie
specjalistyczne – terapia pedagogiczna
zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym
oddział przedszkolny
43. Wrzeszczyńska Katarzyna Poniedziałek 16.00 – 16.30 rozwijające świetlica szkolna
44. Ziomek Beata Wtorek 10.00 – 10.20
Środa 12.45 – 13.15
Czwartek 10.20 – 10.40
indywidualne zajęcia wyrównawcze
zajęcia rytmiczne dla dzieci 4 – letnich
indywidualne zajęcia wyrównawcze
oddział przedszkolny
45. Żelazna Teresa Sobota rozwijające – schola