13-100 Nidzica, ul. Barke 3, tel. (89) 625 22 30, e-mail: zespol-szkol-2-nidzica@wp.pl
 
Mija kolejny rok przygody z Akademią Uczniowską
Od 2009 roku Gimnazjum nr 2 bierze udział w programie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) we współpracy z różnymi partnerami pod nazwą Akademia Uczniowska. Projekt trwać będzie do 2015r.
CEO w ramach programu dostarcza szkołom w nim uczestniczącym różnorodne pomoce, min.: zestawy odczynników do prowadzenia eksperymentów i mikroskopy laboratoryjne.
Akademia uczniowska posiada profil na stronie Facebook.  Daje on możliwość sprawnego informowania uczestników o działaniach Programu.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


W naszej szkole program obejmuje przedmioty: biologię, fizykę i matematykę. Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych.
Zgodnie z założeniami, w trakcie programu my, nauczyciele staramy się odpowiedzieć na pytanie jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym. Poszukujemy także skutecznych metod, gromadzimy i dzielimy się doświadczeniami. Mamy możliwość korzystania z materiałów opracowanych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.
Każdy nauczyciel pracujący w projekcie ma możliwość udziału w kursach internetowych: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz „Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej” prowadzonych z udziałem mentorów i ekspertów. Przygotowują one nas, nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych tzw. Szkolnych Kół Naukowych (SKN), wykorzystania poznanych metod podczas zajęć lekcyjnych oraz sprawowania opieki nad pracami projektowymi uczniów.
W ramach SKN uczniowie zdobywają umiejętności tworzenia planów badawczych służących rozwiązaniu interesującego ich problemu. Uczą się respektowania prawa autorskiego, prowadzenia własnej oceny uzyskanych osiągnięć.
W Szkolnych Kołach Naukowych mogą brać udział wszyscy uczniowie niezależnie od zdolności, płci czy poziomu edukacyjnego. Pracują oni w 12 – 15 osobowych grupach. Projekt AU zakłada, aby każdy gimnazjalista wziął udział w dwóch SKN – ach z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne.
W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:
  • Formułują pytania badawcze
  • Formułują hipotezy
  • Planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy
  • Pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu
  • Prowadzą Wzajemne Nauczanie
  • Tworzą gry edukacyjne
Uczniowie wcielają się w rolę nauczyciela przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych. 
            Dodatkową atrakcją uczestniczenia w programie jest udział każdego ucznia w częściowo refundowanej wycieczce edukacyjnej.
Do dnia dzisiejszego, w naszej szkole, programem objętych zostało 246 gimnazjalistów, zrealizowano 27 SKN – ów. W programie pracowało 7 nauczycieli. Zorganizowane zostały trzy wycieczki edukacyjne (dwie do Warszawy, jedna do Olsztyna).
W bieżącym semestrze prowadzonych jest 8 SKN – ów przez 5 nauczycieli: 3 z biologii, 4 z matematyki i 1 z fizyki.
 Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/au/news/o-programie-akademia-uczniowska
Lidia Trabczys